onsdag 25. juli 2012

Jeg ser, jeg ser...

jeg er visst kommet på en feil klode!

her er så underligt...

           S.Obstfelder